Песні0

 1. Ох, я малада
 2. А мы масленку дажыдалі
 3. Маруся
 4. Як па лесе я гуляла
 5. Вол бушуе, весну чуе
 6. Ой, ты вуліца шырокая
 7. Дунаю-Дунаю
 8. Ляцела куля через горю
 9. Ой, пошла дзіўка до броду по воду
 10. У нядзелю рана
 11. А на гары на гары,да на камяніцы
 12. А ў полі тры дубы
 13. Агу, вясна, агу красна!
 14. Вяснаначка-паняначка (без аудыё)
 15. Была ў бабкі курка рабушка.
 16. Валачобнічкі валачыліся
 17. А ляцела сойка
 18. Ой, у канцы села тама расла верба
 19. Христос Воскрес
 20. А ці дома пане-гаспадару
 21. А ў лесе на верасе
 22. Ой, бяроза белая
 23. Што й па мору
 24. Даўным-даўно тое ж было
 25. Даўней жылі людзі,ня вералі Богу
 26. Голуб на чарэшне
 27. Мядуніца
 28. А я рэдьку сею
 29. Туман ярам
 30. Біла мяне маці бярозавым прутам
 31. Зэшло сонца за віконца
 32. Цячэ вада быстрая
 33. Чаму не прыйшоў
 34. Ой, Яна-Яна Купала
 35. Ой, да ішлі хлопцы з ярмаркі
 36. А на гарэ царкоўка
 37. У цёмным лесе гаманіна
 38. Выганяй, маці, каваля з хаты
 39. І сюды гара, і туды гара
 40. Із пад горкі
 41. Былі ў маткі дзве дачушкі
 42. Ой рацвіла ружа
 43. Ой, ляці, ляці мой конь
 44. Пайшла цешча к зяцю ў госці
 45. Ой літо-літо літэчко
 46. Вецярок веець,жыта палавеець
 47. А ці поўна арэхава чашка
 48. А ў цёмным лесе
 49. Ішоў мядзведзь дорогаю
 50. У полі, у полі карчомка стаяла
 51. Міленькі ты мой, дружына мая
 52. Сядзіць голуб на дубочку
 53. Ой, з зялёнага саду саду салаўі выліталі
 54. А вы хмарачкі, а вы цёмныя
 55. Ой, за лесом, лесом сонцэ сіяе 
 56. Бегла калядка пэшком, пэшком
 57. Ходзіло-блудзіло сэмсот малойцэв
 58. Ой, у ляску, у ляску, на жоўтым пяску
 59. А ў лузі, лузі, на піравозе
 60. Добры вечар табе, пане-гаспадару
 61. В Рожэство Хрыстова ангел прыляцеў 
 62. Ой, стаіць явор, тонкі, высокі
 63. Ой, над ракою, над глыбокаю 
 64. Прыехала Каляда з вечара, з вечара
 65. А ў пана в Алега вумная жана 
 66. Ой, выйду я на той ганок  
 67. Ой, да ў саду Маша гуляла 
 68. Раскажу я навіну 
 69. Ні жар загаряя
 70. Я скакала, плясала проці мілага двара
 71. Кукареку, петушок, кукареку
 72. А ў нядзельку, Хрыстос
 73. А ў полі дубок тонак і высок
 74. На вуліцы на шырокай
 75. Пасеялі дзеўкі лён
 76. У нас сягодня Купалачка
 77. Пойдзем дзеўкі кругом жыта
 78. Іван маладою
 79. У Кузмовым дварочку
 80. Чаму барок не званок
 81. Жыла я ў мамачкі
 82. Каліна-маліна, чаго ў лузе звяла
Усе песні