Ішоў мядзведзь дорогаю

Ішоў мядзведзь дорогаю
Дорогаю,зялёнаю дуброваю
Дуброваю, маладзіца жыто жала
Жыто жала, памагай Бог, молодзіца
Молодзіца, ох же ж твоё дзіцё плача
Дзіцё плача, да хацеў жа колыхаці
Колыхаці, да й баяўся, коб не ўдраці
Коб не ўдраці, да й хацеў жа яго несці
Яго несці, да й баяўся, коб не з'есці


кудзьмень - ішоў мядзведзь