Прыехала Каляда з вечара, з вечара

Прыехала Каляда з вечара, з вечара
Ды прывязла пірагі у рэшаце, у рэшаце
Паставіла пірагі на стаўпе, на стаўпе
Сама села на куце, на куце
А, прыйшлі дзеці за пірог, за пірог,
Да пайшла Каляда за парог, за парог (2р)


Панямонне - Прыехала Каляда з вечара