Пойдзем дзеўкі кругом жыта

Пойдзем дзеўкі кругом жыта
Ці ня ўвідзім каго ў жыці
Ці коніка варанога
Ці мальчышка маладога
Мы з конікам пагарцуем
Мы с мальчышкам патанцуем


05 Пойдзем дзеўкі кругом жыта