Маруся

по садочку ходжу
коня ў ручках воджу
чэрэз свою мамку нежанаты ходжу 2р.

чэрез свою мамку
черэз свое сэстры
не даюць марусю до хаты прывэсты

мамку пэрэпрошу
сестру перэможу
прыведу марусю як чырвону ружу

узыйшоў місячык
з двумя зіронькамі
увыйшла маруся з двума дружычкамі

увыйшла маруся
сталай у порозе
змэнелыся лычко полылыся слёзы

увыйшла маруся
сталай у куточку
прымі мэне маты за рыдную дочку

на тобі маруся
пэрстня залотого
не любі маруся ты сыночка майго

а я пэрстня возьму
шчэй носыты буду
мне ваш сын харошы я любіты буду

на тобі маруся
коня воронога
не любі маруся ты сыночка майго

а я коня продам
грошый набэруся
мне ваш сын харошы не налюбуюся

па садочку ходжу
коня ў ручках воджу
хоць маты пагана я жанаты ходжуЛюбоў Сівурава - Маруся