Ой, у саду вішневому

Ой ў саду вішневому (2р)
Там пташкі поют (2р)
Ой, там нашы родытэлі, Ой там нашы прыятэлі,
Мід, горэлку пьют (2р)
Іваноўна налівае, Ігароўна выпівае,
За многае лет (2р)
Многае лета, да пасеем жыта,
Да паставім копы, да ўдарыма гопы
Гопы, гопы, гоп
А чарачка хлоп


Автентичне виконання (Київщина) - Ой у саду вишневому (застільна)