Вецярок веець,жыта палавеець

Вецярок веець,жыта палавеець(й)
Наша Манечка работаць ня ўмеець(й)
Выйдзет на поля ад жары намлеець (й)
Снапок нажала, стала пастаяла(й)
Другі нажала, села пасядзела(й)
Трэці нажала, легла паляжала(й)


Фонахрэстаматыя беларускай народнай музыкі - Вецярок вее, жыта палавее