Ходзіло-блудзіло сэмсот малойцэв

Ходзіло-блудзіло сэмсот малойцэв,
Шчодры вэчор
Сэмсот малойцэв, сэм коляднічкэв,
Прыблудзіліся к новому двору,
К новому двору, пану Рыгору.
-Ой, добры вечор, пане Рыгорэ,
 Мы ж твойго двора не мінаемо,
Мы ж усі тэбе велічаемо.


Ходзіло-блудзіло - Ходзіло-блудзіло