Ой, у ляску, у ляску, на жоўтым пяску

Ой, у ляску, у ляску, на жоўтым пяску,
Святы вечар, на жоўтым пяску.(r)
Пчолачкі гудуць, цэркаў (хатку) будуюць,
Да й збудавалі з трыма вокнамі
У першае вакно зорачка узыйшла.
У другое вакно месяц узыйшоў.
У трэцяе акно сонейка узыйшло.
Зорачка узыйдзе, светленька будзе.
Месяц узыйдзе, відненька будзе.
Сонейка узыйдзе, цёпленька будзе.21. Калядкі - Ой в леску, в леску, на жоўтым пяску