Агу, вясна, агу красна!

Агу, вясна, агу красна!
Што ты нам прынясла.
Старым бабакам па кіёчку,
А дзевочкам па вяночку.
Малым дзеткам па яечкам!Невядомы - Агу, вясна