Добры вечар, шчодры вечар

Добры вечар, шчодры вечар
Усім людзям на ўвесь вечар

А ці дома пан-гаспадар, а я бачу што ѐн дома,
Што ѐн дома не гуляе, чалядоньку даглядае,
На ѐм шуба шубалѐва, прычаплѐна каліточка,
А ў калітцы, а ў той новай, усім госцям па златому

Добры вечар шчодры вечар
Усім людзям на ўвесь вечар

А ці дома пані твая, а я бачу яна дома,
Яна дома не гуляе піражочкі расчыняе

Добры вечар шчодры вечар
Усім людзям на ўвесь вечар


1. Калядкі - Добры вечар, шчодры вечар (А ці дома)