Вой гоню гоню коня вороно

Вой гоню гоню коня вороно
С'яты вечор*
Коня вороно на калінаў мост
А калінаў мост да й уваліўся
А конь вороны да й утопіўся
Ой мне жалю-жаль коня вороно
Коня вороно з белым копытцэм
Белым копытцэм землю рассячэ
А грывонькою поле усцеле


064 - Вой, гоню, гоню коня ворона