Вол бушуе, весну чуе

вол бушуе, весну чуе (2разы)
курка сакочэ грэбці хочэ (3)
воран крачэ сыра хочэ (3)
дзеўка плача замуж хочэ (1)
не бушуй волік наарэсся (2)
не скачы курка награбесся (3)
не крач воран нажарэсся (3)
не плач дзеўка нажывесся (1)гурт 'Набіліцы', в. Баранава - Вол бушуе, вясну чуе